POD NAŠOU STRECHOU

SFUMATO, OSBUA, ČI SPLÝVAVÉ ČÍTANIE takto všelijako sa dá nazvať metóda pani Márie Navrátilovej, ktorá už roky preniká na Slovensko a pomaly sa tu udomácňuje. Priestory našej Dotykáckej školičky sme poskytli 46 záujemcom, ktorí pozorne počúvali skupinu rektoriek programu kontinuálneho vzdelávania Sfumato (Splývavé čítanie) – čítanie pre všetky deti.  Táto efektívna metóda pomáha prekonať čitateľské zábrany aj deťom trpiacim dyslexiou. Spoza dverí sa ozývali ťahavé tóny hlások spájaných do slabík a slov. Nechýbala dobrá nálada, napriek tomu, že to bol už druhý víkend a čakajú ich ďalšie termína a letná škola.

Čítať ďalej