JÚNOVÁ REKAPITULÁCIA

Posledný mesiac školského roka býva už tradične hektický. Treba podoháňať zameškané, pouzatvárať známky, najlepšie podľa predstáv (nie vždy podľa preukázaných schopností) žiakov :). Pobehať po výletoch a exkurziách, rozlúčiť sa na dva mesiace so školou. Všetko toto sme stihli aj my v našom Dotyku. Niektoré akcie máme zdokumentované, iné ostali len v našich spomienkach.

1.-3.6.2014 Školský výlet 6. trieda – Ústie nad priehradou
2.- 6.6.2014 Škola v prírode – I.stupeň – Sebechleby
6.6. – 8.6. 2014 Školský výlet  9. trieda
11.6.2014 Čitateľský maratón
12.6.2014 Školský výlet  8. trieda
13.6.2014 Deň zmeny v Mondi SCP
13.6.–14.6. 2014 Školský výlet  7. trieda
14.6.2014 Bambiriáda – Mesto Ružomberok
18.6.2014 Školský výlet  3. trieda
18.6.2014 Spanie v škole 4. trieda
19.6.2014 Predškoláci v škole
Koniec roka v Klubíku
  1. 6-21.6.2014
Školský výlet   5. trieda
  1. 6. – 22.6.2014
Celoslovenská prehliadka HK
24.6.2014 Dopravné ihrisko 3. trieda a 4. trieda
23.6.2014 Beh olympijského dňa
23.6.2014 Spanie v škole 9. trieda
24.6.2014 Bella a Sebastián – kino 2. St.
25.6.2014 OČAP
25.6.2014 Deň rodiny – Gejdák
27.6.2014 Rozlúčka s deviatakmi
27.6.2014 Slávnostné ukončenie šk.roka